Top
Uğurteks Tekstil Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.

İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkı vermek istiyoruz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ürünlerimizde evrensel standartları yakalamak konusunda gösterdiğimiz özeni, doğanın ve ona ev sahipliği yapan dünyanın geleceğinin korunmasına da gösteriyoruz. Bu nedenle ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında donanımlı, çevre koruma bilincine sahip çalışma kadromuz ile hareket ediyor; üretimde enerji tasarrufu ile ilgili planlar geliştiriyoruz. Öte yandan üretim süreci ve sonrasında içselleştirdiğimiz çevre koruma stratejimize bağlı kalarak ilerliyoruz.
Uğurteks Tekstil Ürünleri Tic. ve San. Aş. olarak politikamızı hayata geçirmek adına yürüteceğimiz stratejiler:

  • Çevre ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirmek, müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim içinde olmak.
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak.
  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
  • Çevre politikamızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
  • Çevre sorumluluğu bilinciyle hareket edip bu alanda çalışarak gelişmek, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek, onların da bu sürece katılımlarını sağlamak.
  • Ürünlerimizin çevresel etkilerini en aza indirebilmek adına tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim halinde olmak.
  • Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini hayata geçirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde acil durum senaryolarını minimuma indirerek sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak.